Gulatingstaden er besøkt av 11.436 gjester på vel 6 måneder, men ...?

  • FLOLID: Gulatingsparken på Flolid. FOTO: LIVAR AKSNES