Arrangerer støttemarsj mot vindkraftutbygging

  • PROTEST: Bergen og Hordaland Turlags lokallag står sammen om protestaksjoner mot vindkraftutbyggingen. FOTO: Bergen og Hordaland Turlag/André Marton Pedersen