Krev nasjonalt senter for regiontinga til Gulatinget

  • Her vil Gulen (i lag med Høyanger) KrF ha nasjonalt senter for regiontinga. FOTO: LIVAR AKSNES