Fritt skuleval - Svar til Jenny Følling

  • Brekke-elevar får ikkje gå på vidaregåande skule i Hordaland med det første. FOTO: Nordhordlandskart