Svarinnlegg: Vindkraftsaka er for viktig til å bli samanlikna med falske nyheiter!

  • FOTO: Herskedal, Kjell