Politidekninga i Nordhordland: Dei tilsette ytrar seg.

  • Illustrasjon