Lesarreportasje: Lurefjorden og etterkomarar frå slutten av istida

  • Lindåsosane har fleire grunne og tronge opningar til Lurefjorden. Det fører til at tidvatnet innanfor er forseinka med ca. 2,5 timar og høgda redusert til nesten firedelen av nivået i Lurefjorden. Sterke tidvasstraumar i opningane gjer innløpa for båtar vanskelege å forsera. Den einaste trygge tilkomsten går gjennom Lindåsstraumen, sør om Spjotøyna. Av omsyn til rutebåtane vart dette løpet i 1908 regulert med sluser. Portane har sidan 1963 ikkje vore i funksjon, men sluseanlegget er no under restaurering. FOTO: Helge Sunde

Bli abonnent for å lese videre.

Høsttilbod!

Få tilgang til absolutt alt innhald på strilen.no

Berre 100 kroner ut året!

Deretter 139,-/mnd. Inga bindingstid