– Ny E39 Vågsbotn-Klauvaneset må realiserast så snart som mogleg

  • KLAR I TALEN: – E39 Vågbotn-Klauvanest må prioriterast som første byggetrinn av Ringveg Øst, og realiserast i første periode etter rulleringa av NTP i 2021, meiner Alver Ap. FOTO: Anne-Lise Nordpoll