Fråsegn: Stå samla mot vindkraft i Nordhordland

  • FOTO: Herskedal, Kjell