Har de ikkje andre ting å retta på enn namnet, NSB?

  • FOTO: Erlend Kristiansen