Ei glede for Alversund

  • Skisse av nye Alversund skule. FOTO: Constructa Entreprenør AS