Få mest ut av pengane

  • FLASKEHALS: Det er mange smale vegar å ta fatt i, som her på fylkesveg 245 mellom Fosse og Litlebergen.