No startar arbeidet

  • ALVER: « Det er ikkje lenge att til 1. januar 2020, når ein veit at det til dess skal stå klar ein ny organisasjon som skal ta over dei tenestene og funksjonane som dei tre kommunane i dag løyser anten kvar for seg eller gjennom ulike samarbeid.»
Bli abonnent og les videre

Strilen i éin månad for 1 krone.

Uavgrensa tilgang til alt innhald.

Utan bindingstid.

PRØV NO

Deretter kr 99,-/mnd. Utan bindingstid.