Praktbygga må vedlikehaldast

  • Skisse for nye Alversund skule. FOTO: Constructa Entreprenør AS