Grønfjellet 7B har blitt solgt for 3.150.000 kroner.