Boligen i Midtgardshøgda er akkurat solgt – dette ble prisen