Eiendom i Skotholmevegen solgt for 1.600.000 kroner