Rossnesvegen 800 har fått ny eier. Dette kostet fritidseiendommen.