Denne Alversund-boligen gikk for nesten fem millioner kroner