Denne boligen har steget mye i verdi de ni siste årene