Huset i Manger er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med nesten fire millioner kroner.