Kjøperen la 1.900.000 kroner på bordet for bolig på Fonnes