Boligen i Mykingvegen er akkurat solgt – dette ble prisen