Vågenesvegen 193 har skiftet eiere. Her er prisen.