Manger: Kjøperen la 2.050.000 kroner på bordet for å kapre denne leiligheten