Denne boligen har steget mye i verdi de tre siste årene