Denne boligen har steget kraftig i verdi de åtte siste årene