Boligen i Kleivdalsvegen er akkurat solgt – dette ble prisen