Kostet nesten 50.000 pr. kvadratmeter. Prisøkningen har vært voldsom.