Denne boligen har steget kraftig i verdi de fire siste årene