Mjåtveitmarka 50B har skiftet eier. Her er prisen.