Teknisk miljøarbeidar Torbjørn Mjøs, mottaksleiar Karine Straume og regionsjef Anpuchelvan Mahesan i Hero framfor mottaket som opnar i starten av januar. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Om nokre veker skal dei ta imot 150 nye innbyggjarar

På nyåret flyttar 150 asylsøkjarar til sin nye, mellombelse heim på Radøytunet, like vest for Bøvågen.