Vaktsjefen på Helge Ingstad skuffa over å bli dømd for andre gong