Selskapet driv tre lokale samband. No er det selt til utlandet.