Har Ivar Medaas starta hjortefarm? Eller har han lokka dei til seg med fela si? Ikkje godt å seie, men gjengen har blitt naboar og mykje avfotografert siste tida. På sikt – om logistikk går og søknadar går i gjennom – er det planar om å flytte hjortane bort til grøntområdet i nærleiken av den nye ovale rundkøyringa. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nordhordlands mest fotograferte hjortar

Ivar Medaas har fått besøk utanfor senteret i Knarvik.