Mannen gjorde fleire stygge forbikøyringar, men visste lite om kven han køyrde forbi