Skjelanger og husmorskulen meldt inn som moglege mottak