Gjorde ikkje opp for taxituren og skal ha slått sjåføren