Rasar over vegstandarden: – Ser ut som ei slagmark