Stengde skular og barnehagar: Slik er koronasituasjonen no