Vegvesenet med ny teneste: Varslar ved stenging av tunnel og bru