Inspektør Jan Sudmann hos Framo Flatøy, salssjef Lars Egil Tangen hos Radøygruppen, dagleg leiar Lasse Ståløy hos Radøygruppen, adm.dir. Richard Sulen hos Framo Flatøy og Øystein Blom-Ohlsen, leiar for innkjøpsavdelinga hos Framo Flatøy. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Gode tider gjer at Framo ser til naboen for avlasting

Auka oppdragsmengd gjer at Framo Flatøy får lokal hjelp til å produsere eitt av sine hovudprodukt.