Sjåfør køyrde med feil bombrikke - måtte ut med fleire tusen