– Lite truleg at det er for mykje støy frå Wergeland base