Hevdar lærarane fekk tilbod om tillegg på ti kroner pr. time