Lokka elevane til studietilbod med høg sjanse for arbeid