Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad er domfelt for andre gong etter ulukka i 2018