Om det ser ryddig ut i dei nye lokala nett no, kan ikkje Arvid Konglevoll lova at det kjem til å vara. Foto: Gunn Berit Wiik

No har Rotepus både rydda og utvida

Før jul såg ikkje Arvid korleis han skulle klara å driva butikken vidare åleine. Men så klarte han berre ikkje gi seg.