Lærarane fekk orsaking, og kommunedirektøren krass kritikk