Jernfjelltunellen får nytt dekke tidleg i neste veke